Nettleietariffer for 2023

Publisert av DE Nett

23.03.23, kl 14:00

Nettleietariffer for 2023

Over statsbudsjettet for 2023 har Stortinget bevilget kr 20 mill. til utjevning av overføringstariffer. RME (Reguleringsmyndigheten for energi) tildeler midlene til det enkelte distribusjonsverk etter retningslinjer gitt av Olje- og Energidep. For 2022 er DE Nett AS berettiget til å motta kr 4.534.402,- som uavkortet skal benyttes til reduksjon av nettleien i konsesjonsområde.

Nettleien skal gi netteier inntekter til drift og vedlikehold av linjenettet, og RME gir den enkelte netteier faste årlige inntektsrammer der inntektene fra nettleien ikke må overstige denne inntektsramma.

Tilskuddet på kr 4.534.402 til utjevning av overføringstariffer utbetales gjennom redusert nettleie for 2023 i tråd med betingelser gitt av RME.

For en kunde med 20.000 kwh i årsforbruk i 2023 utgjør dette kr 2.267,- inkl mva.

Fra 01.04.23 reduseres tariffene for kundegruppen privat og næring under 100.000 kwh årlig forbruk med ca. 15%.

Spørsmål i forbindelse med ordningen eller tariffene ellers kan rettes til DE Nett AS på telefon 35997000 eller post@denett.no