Det man trenger for å komme i gang

Kundenr.: 4 siffer
Målepkt.Id: 8 siste siffer (begynner på 38……)

Disse opplysningene finner du på siste faktura.

For å opprette web og e-post tjeneste

Ved første gangs pålogging skal man bestemme pinkode på påloggingssiden, dette gjøres ved å trykke på ” Opprett pinkode". Her fyller man ut kundenr., målernr., og gyldig e-post adresse, samt velger ønsket pinkode (kommer opp med forslag, men dette kan du byttet ut). Herfra kommer man da inn i kundeweb og kan velge diverse tjenester, samt oppdatere kundeinformasjonen.

På kundeweb vil dere finne diverse informasjon om deres kundeforhold, se prøvefaktura, samt sende forespørsler på ting dere lurer på.

Måleravlesninger finnes ved pålogging til Elhub.