Har du sett en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømførende linje?
Dette er farlige forhold – hold avstand og meld fra til oss!

Skader på strømskap eller strømlinjer kan føre til livsfarlige situasjoner for mennesker og dyr. Vi ønsker derfor at du melder fra til oss, slik at vi kan få fikset problemet så fort som mulig.

Vi ønsker å presisere følgende:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig
  • DE Nett er 24/7 tilgjengelig på vakttelefon 95760606 eller 91586184