Ansvar

Boligeier har ansvaret for at den elektriske installasjonen i boligen til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene gitt i Forskrift om Elektriske Lavspentanlegg. Boligeier er også eier av det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Boligeiere er i tillegg ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler til elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom. Dersom du har mistanke om at det er feil i ditt elanlegg, plikter du som eier å kontakte en registrert installasjonsvirksomhet for å få avklart dette og utbedret eventuelle feil.


Leietakere har også et ansvar for at elanlegget de benytter er i orden. Hvis du som leietaker oppdager feil på elanlegget, må du snarest melde fra til eier om dette.


Hvis du har kjøpt, eller skal kjøpe hus eller leilighet er det viktig å sjekke om det foreligger et pålegg om utbedring av det elektriske anlegget. Hvis det gjør det, er dette en heftelse og et ansvar som følger med på kjøpet hvis du ikke passer på. Be eiendomsmegler sjekke om det foreligger heftelser på det elektriske anlegget. Det kan lønne seg.

Hva kan du gjøre selv?

Hvem som kan gjøre inngrep i et elektrisk anlegg reguleres av Forskrift om Kvalifikasjoner for Elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer.


Dette kan du gjøre selv:

 • Tilkopling/skifting av topolete støpsler til og med 25A (ampere), med og uten jording
 • Tilkopling/skifting av topolete skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A (ampere), med og uten jording
 • Tilkopling og reparasjon av bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger
 • Tilkopling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok e.l., og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen
 • Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og støpsel
 • Skifting av deksel for brytere, stikkontakter og koplingsbokser


Husk at alt annet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av fagfolk!

Elvettregler

Det er viktig å ha noen elvettregler når det gjelder elektriske apparater i en bolig. Spesielt er dette viktig for å unngå branntilløp. Mange boligbranner starter i det elektriske anlegget og kunne vært unngått med en regelmessig sjekk. Det lokale eltilsyn jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av elektrisk strøm og står årlig for flere boligkontroller, dette for å sikre deg og dine for å unngå brann og elektriske farer.

 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse husdyr
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner
 • Slå av kokeplater etter bruk. Er du glemsom, anskaff tidsbryter
 • Monter rikelig med stikkontakter. Løse dobbeltekontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs
 • Ikke utfør arbeid selv som krever elektrofagfolk
 • Bruk aldri sterkere pærer enn lampen er beregnet for
 • Trekk støpslet til termostatstyrte elektriske apparater ut av stikkontakten når de ikke er i bruk
 • Er sikringer, koblingsbokser, støpsel eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med installatør
 • Gammelt elektrisk utstyr kastes (NB! Elutstyr er spesialavfall)
Komfyrvakt

Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde. Det viktigste enkelttiltaket for å redusere antall branner og omkomne er å få flere til å installere komfyrvakt.