Solceller er en innretning benyttet til å omgjøre solenergi til elektrisitet. Solceller kan monteres på tak, på bakken, på vegger eller som en del av bygningskonstruksjonen. Solcellene monteres på ett panel og flere solcellepanel er kobles sammen til ett solcelleanlegg. Solcelleanlegg ble tidligere benyttet på hytter uten strøm, men nå er solcelleanlegg på privathus stadig mer i vinden. Hvis du vurderer å installere ett solcelleanlegg er det flere faktorer du må ta hensyn til ved prosjektering; plassering og retning av bygget du ønsker solcelleanlegg montert på, værforhold, skyggeinnvirkninger, type tak og takvinkel, bruksmønster og utnyttelse, type nettsystem, sikkerhet og kostnader.

Ved solcelleanlegg som produserer mer enn du bruker, kan du bli plusskunde.

Solcelleanlegget må tilkobles strømnettet av en elektroinstallatør. Elektroinstallatøren skal sende en installasjonsmelding til DE Nett i god tid før arbeidet skal utføres. DE Nett må vurdere om alle tekniske krav er ivaretatt, samt om det er tilstrekkelig nettkapasitet i området eller om det er behov for tiltak før tilknytningen kan godkjennes. Ta også kontakt med kommunen før arbeid igangsettes. 

Andre nyttige lenker: