Om solceller

Solceller er en innretning benyttet til å omgjøre solenergi til elektrisitet. Solceller kan monteres på tak, på bakken, på vegger eller som en del av bygningskonstruksjonen. Solcellene monteres på ett panel og flere solcellepanel er kobles sammen til ett solcelleanlegg. Solcelleanlegg ble tidligere benyttet på hytter uten strøm, men nå er solcelleanlegg på privathus stadig mer i vinden. Hvis du vurderer å installere ett solcelleanlegg er det flere faktorer du må ta hensyn til ved prosjektering; plassering og retning av bygget du ønsker solcelleanlegg montert på, værforhold, skyggeinnvirkninger, type tak og takvinkel, bruksmønster og utnyttelse, type nettsystem, sikkerhet og kostnader.

Plusskunde

Ved solcelleanlegg som produserer mer enn du bruker, kan du bli plusskunde. Dette gjør du for å bli plusskunde:

  1. Start med å kontakte en godkjent elektroinstallatør eller en leverandør av solceller for å finne ut om huset eller hytta i det hele tatt kan brukes til solenergiproduksjon. Installatør tar kontakt med nettselskapet for å kartlegge kapasiteten i nettet.
  2. Forhør deg med kommunen din om du kanskje må ha tillatelse til å installere solcelleanlegg.
  3. Produksjonsanlegg er meldepliktige. Installatøren må melde det nye anlegget inn til oss, og vi må godkjenne installasjonsmeldingen før det kan settes i drift. I denne godkjenningen sjekker vi om anlegget ditt oppfyller de tekniske kravene for å bli plusskunde.
  4. Nettselskapet vurderer om tilknytningen krever forsterkninger i nettet. Om nettet må forsterkes, estimerer vi tid og eventuelle kostnader (anleggsbidrag) før anlegget kan tilknyttes.
  5. Når anlegget tas i bruk, aksepterer du som kunde de til enhver tid gjeldende tilleggsvilkårene for plusskunder.

Andre nyttige lenker: