Om solceller

Solceller er en innretning benyttet til å omgjøre solenergi til elektrisitet. Solceller kan monteres på tak, på bakken, på vegger eller som en del av bygningskonstruksjonen. Solcellene monteres på ett panel og flere solcellepanel er kobles sammen til ett solcelleanlegg. Solcelleanlegg ble tidligere benyttet på hytter uten strøm, men nå er solcelleanlegg på privathus stadig mer i vinden. Hvis du vurderer å installere ett solcelleanlegg er det flere faktorer du må ta hensyn til ved prosjektering; plassering og retning av bygget du ønsker solcelleanlegg montert på, værforhold, skyggeinnvirkninger, type tak og takvinkel, bruksmønster og utnyttelse, type nettsystem, sikkerhet og kostnader.

Et solcelleanlegg er stort sett vedlikeholdsfritt og har en levetid på 25-30 år. På sikt er det derfor en god investering som øker både verdien og energimerkingen på boligen din. Du slipper i tillegg å betale nettleie og avgifter på strøm du produserer til eget forbruk. 

Med et solcelleanlegg på taket kan du forsyne deg selv med strøm i store deler av året. Hvor mye strøm du produserer kommer an på solforholdene der du bor. I perioder med mye sol er det stor sannsynlighet for at du produserer mer strøm enn du bruker – og da kan du selge den tilbake til strømleverandøren din. Du må selv kontakte en strømleverandør for avtale om salg av overskuddsstrøm.

For å selge overskuddsstrøm forutsetter det at du har installert en ny strømmåler, en  AMS-måler. 

Plusskunde

Ved solcelleanlegg som produserer mer enn du bruker, kan du bli plusskunde. Dette gjør du for å bli plusskunde:

  1. Start med å kontakte en godkjent elektroinstallatør eller en leverandør av solceller for å finne ut om huset eller hytta i det hele tatt kan brukes til solenergiproduksjon. Installatør tar kontakt med nettselskapet for å kartlegge kapasiteten i nettet.
  2. Forhør deg med kommunen din om du kanskje må ha tillatelse til å installere solcelleanlegg.
  3. Produksjonsanlegg er meldepliktige. Installatøren må melde det nye anlegget inn til oss, og vi må godkjenne installasjonsmeldingen før det kan settes i drift. I denne godkjenningen sjekker vi om anlegget ditt oppfyller de tekniske kravene for å bli plusskunde.
  4. Nettselskapet vurderer om tilknytningen krever forsterkninger i nettet. Om nettet må forsterkes, estimerer vi tid og eventuelle kostnader (anleggsbidrag) før anlegget kan tilknyttes.
  5. Når anlegget tas i bruk, aksepterer du som kunde de til enhver tid gjeldende tilleggsvilkårene for plusskunder.

Tekniske krav

Vi stiller tekniske krav til produksjonsanlegg, for at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Det er blant annet krav til at et produksjonsanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i vårt distribusjonsnett og også må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av oss. Husk at alle produksjonsanlegg må meldes via en autorisert elektroinstallatør og godkjennes av oss før tilkobling.

Tilknytning av produksjonsanlegg gjøres etter REN-blad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet». REN-bladet baserer seg på europeisk norm EN 50549-1. Alle krav i REN-bladet skal følges når den europeiske normen anvendes, dette inkluderer de nasjonale kravene spesifisert i REN-bladet.

Det er kundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet. Ved utfyllelse av installatørmeldingen bekrefter installatøren at utstyret er sertifisert etter gjeldende krav, og at anlegget bygges i henhold til gjeldende krav.

Som vedlegg til installasjonsmelding kreves:

  • Datablad på vekselretter
  • Konformitetserklæring

Andre nyttige lenker: