Byggestrøm er et midlertidig anlegg som kan benyttes av utbygger/ entreprenør/arrangør eller lignende. Ofte brukes byggestrømskap til en anleggsperiode er avsluttet eller et anlegg er klart for en permanent tilkobling på distribusjonsnettet.

Viktige punkter i forbindelse med byggestrøm:

1. Er kabel er lagt fram til tomt skal denne ligge synlig når everket kommer og skal koble til byggestrømkasse. Dvs. ikke skjult under sand eller snø!

2. Plassering av tilknytningsskap (hvor kabel fra everket og måler monteres) må avklares i god tid med installatør. Det er installatør som leverer og monterer dette skapet!

3. Everkets kabel må graves ned og legges forsvarlig i rør fram til tilknytningsskapet, med min. 20 cm overfylling. Det er utbygger (den som selger tomta)/ event. huseier som er ansvarlig for at dette utføres og dette må være utført før vår kabel skal tilkobles.

4. Hvis tilknytningsskapet blir plasser slik at everkets kabel ikke skulle bli lang nok må everket kontaktes om dette i god tid for å kunne skjøte og forlenge kabelen før den blir lagt i rør og gravd ned.

5. Hvis det er ønske om å få lagt ned noe mer jordtråd for installasjonen (eks. i grøft) er det mulig å få kjøpt Cu 25 mm2 her ved everket.


Du kan bestille byggestrøm ved å sende inn søknad om byggestrøm via skjemaet nedenfor.
Har installatøren/byggherre eget byggestrømskap, må det meldes inn av installatør som provisorisk anlegg via Elwin.

Bestillingsskjema for privatkunder

Fyll ut feltene for å bestille byggestrøm, fullfør ved å trykke "Send inn".

Kundeinformasjon
Faktura
Anlegg
Annet
* obligatorisk informasjon
Bestillingsskjema for bedriftskunder

Fyll ut feltene for å bestille byggestrøm, fullfør ved å trykke "Send inn".

Kundeinformasjon
Faktura
Anlegg
Annet
* obligatorisk informasjon