Strømkabler kan være livsfarlige. Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder. Bestill alltid gratis kabelpåvisning før du starter graving. Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.

Skader du DE Netts kabler, vi du bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader, både reparasjonen og kostnader for avbrudd i strømleveranse (KILE).

Alle som skal utføre gravearbeid må kontakte oss hvor det skal graves, det er kommunen som utsteder gravetillatelse, etter samordning av de aktuelle institusjonene. Alle gravemeldinger skal innom DE Nett for kartlegging og underskriving om vi har installasjoner der gravingen skal foregå.

Spør først – grav etterpå