Driftsmeldinger og feil

Kartet viser utkoblede punkt i tilnærmet sanntid. Kartet viser alle pågående strømstanser, både planlagte og varslede utkoblinger, samt feil i nettet. Grå sirkel viser planlagte utkoblinger på grunn av vedlikehold og ettersyn. Rød sirkel viser når strømmen er borte, enten ved planlagt utkobling eller utfall grunnet feil.