Denett.no er utviklet etter forskrift for universell utforming av IKT.
Vi har mange målgrupper og brukere som skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på nettsidene, uavhengig av brukeres funksjon.

De Nett ser på lovkravene som en minste forpliktelse til å gjøre tjenestene på denett.no tilgjengelige. Vi jobber ikke bare for å fylle lovkravene, men for at alle skal ha en god brukeropplevelse.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger. Ser du mulighet for forbedringer,