Før du ringer oss er det lurt å sjekke følgende:

  1. Er det strøm hos naboen? Hvis Ja - da er det mest sannsynlig ditt anlegg det er noe feil med og du bør ta en titt i sikringsskapet om sikringer eller jordfeilbryter er blitt løst ut.
  2. Dersom strømmen har gått hos naboen din også, er det sannsynligvis feil på strømnettet (sjekk gjerne om du har mottatt sms om planlagt arbeid)
  3. Sjekk kart over strømstans
  4. Er det feil på strømnettet, og du ikke har mottatt melding om planlagt arbeid - kontakt oss