En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Typiske plusskunder kan være kunder som monterer solcellepaneler på taket, eller andre boenheter og mindre virksomheter som generer kraft fra vann, vind eller andre kilder som hovedsakelig dekker eget forbruk, men unntaksvis leverer strøm til nettet. En plusskunde kan ikke selge strøm til noen andre enn en strømleverandør. For å få betalt for overskuddsstrømmen må du inngå avtale om dette med en strømleverandør. Du er selv ansvarlig for å tegne denne avtalen. Ett anlegg hos en plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet. Er det over dette blir det definert som et produksjonsanlegg.

Som plusskunde betaler du ikke nettleie for den strømmen du produserer til eget forbruk. For strømmen du leverer inn til strømnettet betaler du heller ikke fastledd. Men du betaler fortsatt nettleie for den strømmen du kjøper fra nettet i de periodene du trenger det. 

Anlegget må tilkobles strømnettet av en elektroinstallatør. Elektroinstallatøren skal sende en installasjonsmelding til DE Nett i god tid før arbeidet skal utføres. DE Nett må vurdere om alle tekniske krav er ivaretatt, samt om det er tilstrekkelig nettkapasitet i området eller om det er behov for tiltak før tilknytningen kan godkjennes.