En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Typiske plusskunder kan være kunder som monterer solcellepaneler på taket, eller andre boenheter og mindre virksomheter som generer kraft fra vann, vind eller andre kilder som hovedsakelig dekker eget forbruk, men unntaksvis leverer strøm til nettet. For å få betalt for overskuddsstrømmen må du inngå avtale om dette med en strømleverandør. Ett anlegg hos en plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet. Er det over dette blir det definert som et produksjonsanlegg.

Anlegget må tilkobles strømnettet av en elektroinstallatør. Elektroinstallatøren skal sende en installasjonsmelding til DE Nett i god tid før arbeidet skal utføres. DE Nett må vurdere om alle tekniske krav er ivaretatt, samt om det er tilstrekkelig nettkapasitet i området eller om det er behov for tiltak før tilknytningen kan godkjennes.