Tenk sikkerhet ved elbillading og installer fast ladepunkt for elbiler. DE Nett ber installatørene vurderer behovet for fremtidig elbillading sammen med kunde på alle nyanlegg som etableres i dag. Selv om det ikke skal installeres elbillader i dag vil det kanskje bli aktuelt i fremtiden.

Spenningsnivå og strømlinjer i ulike områder setter begrensninger for løsning ved etablering av ladepunkt. DE Nett ønsker derfor forhåndsmelding av elektroinstallatør i følgende tilfeller:

  • Ved etablering av lader større enn 20A, DE Nett må vurdere forsterkningsbehov i hvert enkelt tilfelle
  • Ved etablering av fast lader i alle nyanlegg