Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av NVE med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Våre tariffer baserer seg på helårsabonnement. Tariffene er basert på kostnadsdekning til drift og vedlikehold av ledningsnettet, og det er da noe som må fordeles på alle målepunkt som er tilknyttet vårt nett.