Nettselskapets nøytralitet


I kraftmarkedet er det et skille mellom konkurranseorienterte omsetningsselskaper og monopolregulerte nettvirksomheter. En av forutsetningene for et effektivt kraftmarked er et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet.

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt er pålagt gjennom Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 8-1.

DE Netts nøytralitetsrapporter kan leses her: