DE Nett bruker Elsmart som tjeneste for å melde nyanlegg og endringer av eksisterende anlegg. Elsmart er en web-basert løsning for å melde anlegg inn til oss, samt at videre kommunikasjon skjer på denne plattformen frem til påkobling/eventuelle endringer av anlegg står for tur. Når anlegget er ferdigmeldt må det påberegnes 1 uke til målermontør er klar for å sette opp måler.

Logg inn i Elsmart når du skal melde om:

  • Ny installasjon
  • Nytt anlegg
  • Utvidelse og endring av overbelastningsvern/hovedsikring
  • Arbeid i målepunkt
  • Bruksendring
  • Tilknytning egen byggekasse