Før en planlagt strømstans sendes det ut varsel pr SMS til berørte kunder. Det er du som kunde som er ansvarlig for å oppdatere kontaktinformasjon slik at vi får sendt ut varsel til rett mobilnummer.
Har du ikke mottatt SMS ved planlagt strømstans - da har ikke vi rett kundeinformasjon. For å oppdatere din informasjon kan du logge deg inn på min side eller kontakte oss.