DE Netts kunder på alle nettnivåer kan kreve kompensasjon for alle avbrudd i strømforsyningen som varer sammenhengende i mer enn 12 timer.

Kompensasjonen gjelder ikke for kunder med egen avtale om utkoblbart forbruk.

Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt DE Nett først fikk melding om avbruddet, eller DE Nett visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjonssatsene er som følger:

Avbruddets lengde:Kompensasjon:
For avbrudd over 12 timer til og med 24 timer:kr 600
For avbrudd over 24 timer til og med 48 timer:kr 1 400
For avbrudd over 48 timer til og med 72 timer:kr 2 700

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.
En og samme juridiske person har krav på bare ett kompensasjonsbeløp, uavhengig av antall sluttkundeforhold/abonnementer som er tilknyttet denne personen.