Bygge nytt

Dersom du skal bygge nytt hus, hytte eller næringsbygg er det viktig å planlegge tilførsel av strøm på et tidlig tidspunkt. For å få rett dimensjon på inntakskabler, trekkerør og jording er det viktig å ta kontakt med både nettselskap og elektroinstallatør tidlig i planleggingsfasen. Grøfter for inntakskabel og jording er noe av det første en må tenke på.

I bolig- og fritidsbygg skal det benyttes felles utvendig tilknytningsskap for strøm og fiber. Det er her måleren skal monteres. Det er naturlig at en bruker entreprenøren som er på stedet til etablering av kabelgrøft frem til tilknytningsskapet. Nettselskapet leverer inntakskabel og kobler til denne. Det varierer om det er entreprenør eller nettselskap som legger selve kabelen. I tilfeller der det er praktisk gjennomførbart, kobler en byggestrømskapet til tilknytningsskapet.

Bygge om

Ønsker du å flytte eksisterende linjer, kabelanlegg, skap, nettstasjon eller legge om fra luftstrekk til jordkabel, kan du ta kontakt med oss. Kostnaden med flytting av anlegg må i utgangspunktet dekkes av kunde (tiltakshaver). Hvor store kostnadene blir, varierer etter tilstand på eksisterende anlegg, hva du ønsker å gjennomføre, og hvilke alternative løsninger som finnes. En avtale om fordeling av kostnad vil bli utarbeidet og må signeres av kunde før nettselskapet starter på arbeidet.