Samtykkeerklæring – Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten

Dersom du ønsker at nettselskapet åpner for informasjonsstrøm ut av HAN-porten, send e-post til nettselskapet fra din e-postadresse som er registrert i nettselskapet som følger:

1. Merk emne-feltet med «Samtykkeerklæring – Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten»

2. Klipp følgende tekst inn i tekstfeltet, og bytt ut det som står i parentes med relevant informasjon:

Jeg, <nettkundes navn>, erklærer med denne e-posten at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også innforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN-porten. Åpningen gjelder for måler med måler-id <måler-ID>, på adresse <adresse hvor måleren står>. Vennligst åpne for datastrøm så snart som mulig.

3. Send e-posten til post@denett.no