DE Nett reduserer nettleietariffene ytterligere

Publisert av DE Nett

21.09.23, kl 10:10

Nettleietariffer for 2023

DE Nett AS reduserer nettleietariffene ytterligere fra 01.09.23 med 20 %.

Dette er andre gang vi i år kan redusere tariffene. 01.04.23 reduserte vi tariffene med 15% for kundegruppen privat og næring under 100.000 kWh.

Årsaken til reduksjonen denne gangen er betydelig lavere kostander for innkjøp av tapskraft og redusert nettleie ovenfor regional- og sentralnettet.

For en privatkunde med 20.000 kWh i årsforbruk og kapasitetsuttak mellom 5-10 kW utgjør dette kr 370,- pr. mnd i redusert nettleie sammenlignet med tariffene vi hadde 01.01.23.

Nettleien skal gi netteier inntekter til drift og vedlikehold av linjenettet, og RME (tidligere NVE) gir den enkelte netteier faste årlige inntektsrammer der inntektene fra nettleien ikke må overstige denne inntektsramma.

Spørsmål til tariffene kan rettes til DE Nett AS på telefon 35997000 eller post@denett.no