Drangedal everk AS skifter navn til DE Nett AS

Publisert av DE Nett

15.10.21, kl 11:39

Nettselskapet Drangedal Everk AS har fått nytt navn

Den 1. desember byttet Drangedal Everk AS navn til DE Nett AS. Med det nye navnet skal det bli lettere å skille nettvirksomheten fra resten av Drangedal Energi konsernet. DE Nett AS sin hovedoppgave er å føre frem strøm til kunder i Drangedal Kommune, Fjågesund i Kviteseid Kommune og Kurdøla i Kragerø Kommune. DE Nett AS har i dag nærmere 4 000 nettkunder som forsynes gjennom 300 transformatorer og 830 kilometer med strømnett.

Navnebyttet kommer som følge av skjerpede regler som sier at nettselskaper ikke kan dele navn med mor- og søsterselskaper i samme konsern.

Skal skille monopol og konkurranse
Myndighetene vil ha et tydelig skille mellom monopolvirksomheten i nettselskapene og konkurranseutsatte markedsaktører (f.eks. kraft og bredbånd), der de nye reglene går enda lenger enn tidligere.
Alle innbyggere og bedrifter i våre områder er direkte eller indirekte kunder hos oss. Når vi nå har byttet navn, håper vi det blir lettere å forstå vår rolle. Vår, DE Nett AS, oppgave er å føre strømmen hjem til alle våre kunder.
Det er myndighetene som krever at vi skifter navn, men det er samtidig viktig å huske at dette gjøres til kundenes beste for å tydeliggjøre skille mellom monopolvirksomheten og markedet og unngå at nettselskapene brukes av andre til å oppnå særlige fordeler.

Strengt regulert
Nettselskapene i Norge er monopolister som er underlagt streng offentlig regulering. Et viktig prinsipp er at de skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende.

Vi inviterte gjennom lokalavisa til forslag på navn for nettselskapet og fikk inn godt over 50 ulike forslag på navn. Styret i Drangedal Everk AS valgte DE Nett AS som vårt nye navn og dette navnet er nå registrert i Brønnøysundregistrene.

Som samarbeidspartnere/leverandører ber vi dere innarbeid endringen ved i fremtiden å forholde dere til at

Drangedal Everk AS org.nr 924862602 (nettselskapet) skifter navn til DE Nett AS.

Både organisasjons nr. og faktura adresser er som tidligere, og som tidligere ønsker vi primært EHF faktura, alternativ benyttes: post@denett.no

Spørsmål til endringen kan rettes til:

Økonomisjef: Stine Mari Roalstad, stine.roalstad@drangedalenergi.no, tlf. 957 53 202
Daglig leder/Everk sjef: Jan Gunnar Thors, jan.thors@denett.no, tlf. 928 69 129

Drangedal desember 2021