Elhub

Elhub er en felles portal for nettselskaper og kraftleverandører i Norge, som gjør at vi får et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene.

Med Elhub får vi blant annet en raskere prosess for leverandørskifte og enklere tilgang til forbruksdata fra de nye strømmålerne.
Elhub samler forbruksdata fra alle strømkundenes målere, kan du nå se informasjon om ditt strømforbruk helt ned på hver time i døgnet.

Strømkundene vil også enkelt kunne dele disse dataene med andre tjenesteleverandører, som for eksempel kan bidra med analyser for energieffektivisering.

Via etableringen av AMS sendes nå de aller fleste måleverdier inn automatisk til Elhub. Måleverdiene danner grunnlag for din faktura.

Du kan logge deg inn på vårt eget kundesystem for å se verdier før overgang til AMS (18.februar 2019). Har du ikke pinkode, kan du be om dette på siden. Det er viktig at du har funnet fram kundenummeret ditt (dette står på siste faktura). Legg inn e-postadressen din og bekreft ved å klikke SEND. Sjekk e-posten din og gå inn på våre nettsider igjen for å logge deg inn i kundesystemet.

For kunder uten AMS-løsning kan avlesninger sendes på e-post eller per telefon, fortrinnsvis ved hvert månedsskifte.