Nett-tariffer 2022 og sikringsordningen

Publisert av DE Nett

15.10.21, kl 11:37

Nett-tariffer 2022 og sikringsordningen

DE Nett AS (tidligere Drangedal Everk AS) har valgt å utsette innføringen av ny nettleie modell til tidligst 01.04.22.

Årsaken til dette er at det fredag 17. des har kommet klare politiske signaler på at man ønsker å flytte innføringen til et senere tidspunkt. Med bakgrunn i dette vedtok styret i DE Nett AS 17.12.21 at gjeldene tariffer pr. desember 2021 videreføres uten prisøkning, samtidig som forbruksavgiften reduseres i 2022 i tråd med Stortingets vedtak.

Videre kommer det nå på plass en sikringsordningen rettet mot husholdninger, der Staten skal dekke 55 prosent av ekstraordinært høye strømpriser der man finner hovedpunktene for denne ordningen under.

DE Nett AS utvider denne ordningen for husholdninger, der vi fjerner fastleddet på ca. kr 300,- pr. mnd .for des 2021 og jan, feb. og mars 2022, noe som utgjør ca. kr 1200 i redusert nettleie de neste 4 månedene.

Ny nettleiemodell

Hvorfor ny nettleien modell?

Det blir ny prismodell for nettleie over hele landet. I prinsipp skal modellen motivere til å bruke strømmen smartere enn i dag. Teknologien kan hjelpe oss med dette og behov for utbygging av strømnettet vil reduseres, noe som igjen vil gi lavere nettleie og en god samfunnsøkonomi. Det viktigste du kan gjøre er å jevne ut strømforbruket ditt. Jo mindre belastning på nettet, jo mindre kostnad for nettleie.

Endringen skal også gi incentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømforbruk belønnes.

Sikringsordningen

Regjeringen presenterte 17. desember en sikringsordning rettet mot husholdninger, der Staten skal dekke 55 prosent av ekstraordinært høye strømpriser.

Løsningen er ennå ikke vedtatt i Stortinget men skal ha være forankret med politiskfleretall.

Vi mener det aller viktigste er at husholdningene med umiddelbar virkning, får trygghet for at staten stiller opp når vi er i en helt ekstraordinær situasjon.

Hovedpunktene i sikringsordningen:

 • Sikringsordningen gjelder for husholdninger.
 • Ordningen gjelder for strømforbruk i perioden desember - mars.
 • Staten skal ta 55 prosent av regninga for det overskytende når kilowattprisen overstiger 70 øre, med utgangspunkt i gjennomsnittlig spotpris (uveid områdepris) for måneden. Staten dekker også mva for overskytende pris.
 • Ordningen har et tak på 5000 kWh pr måned.
 • Ordningen administreres av nettselskapene og støtten trekkes fra i den fakturaen som sendes kunden. Selskapene får refundert tilsvarende beløp fra staten.
 • Fjernvarmekunder skal i praksis få tilsvarende ordning. Kundene vil i støtteperioden kun bli fakturert den prisen strømkundene får som nettokostnad.
 • Ordningen for borettslag, sameier og aksjeleiligheter med fellesmålt strøm skal etableres raskest mulig, innen utgangen av januar for borettslag og i løpet av første kvartal for øvrige leiligheter.
 • Husholdninger skal dermed få kompensert for fellesmålt strøm i desember, januar, februar og mars i løpet av første kvartal 2022.
 • Boliger i blandet kundeforhold privat/næring, eksempelvis landbruk, skal få kompensasjon.
 • Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vil ved månedens slutt publisere priser til bruk for nettselskapene.
 • Det er beregnet 5,7 milliarder kroner for å kompensere strømkundene gjennom sikringsordningen.

Andre tiltak som er del av «strømavtalen»

 • Rammetilskuddet til kommunene økes med 200 millioner kroner for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.
 • Bostøtteordningen utvides slik at rundt 40.000 nye mottakere omfattes. 118 millioner går til bostøtte for desember.

Hva skjer fremover?

Regjeringen ønsker at ordningen trer i kraft før kundene skal faktureres for desember måned, så vi håper at ordningen vedtas før nyttår og i tide til at endringer kan gjøres før fakturering i januar.

Sikringsordningen er anslått å støtte husholdningene med ca 5,7 milliarder kroner. I tillegg kommer de andre tiltakene i «strømavtalen», slik at støtten fra staten i sum trolig vil ligge på 9-10 milliarder kroner.