Nettleietariffer for 2022

Publisert av DE Nett

21.03.22, kl 11:00

Nettleietariffer for 2022

Over statsbudsjettet for 2021 har Stortinget bevilget kr 20 mill. til utjevning av overføringstariffer.
RME (Reguleringsmyndigheten for energi) tildeler midlene til det enkelte distribusjonsverk etter retningslinjer gitt av Olje- og Energidep. For 2022 er DE Nett AS berettiget til å motta kr 3.156.791,- som uavkortet skal benyttes til reduksjon av nettleien i konsesjonsområde.

Nettleien skal gi netteier inntekter til drift og vedlikehold av linjenettet, og RME gir den enkelte netteier faste årlige inntektsrammer der inntektene fra nettleien ikke må overstige denne inntektsramma.

Tilskuddet på kr 3.156.791 til utjevning av overføringstariffer utbetales gjennom redusert nettleie for 2022 i tråd med betingelser gitt av RME.

Reduksjonen legges på energileddet slik at denne utjevningen vil utgjør 5,4 øre + mva pr. kwh for 2022 for alle kundegrupper.

Våre gjeldede nettleietariffer for 2022 som ble vedtatt 17. desember 2021 har denne reduksjonen inkludert.

For en kunde med 20.000 kwh i forbruk i 2022 utgjør dette kr 1.350,- inkl mva.

Spørsmål i forbindelse med ordningen eller tariffene ellers kan rettes til DE Nett AS på telefon 35997000 eller post@denett.no