Nettleietariffer for 2024

Publisert av DE Nett

18.03.24, kl 08:00

Nettleietariffer for 2024

Over statsbudsjettet for 2024 har Stortinget bevilget kr 18 mill. til utjevning av overføringstariffer. RME (Reguleringsmyndigheten for energi) tildeler midlene til det enkelte distribusjonsverk etter retningslinjer gitt av Olje- og Energidep. For 2024 er DE Nett AS berettiget til å motta kr 1.733.831,- som uavkortet skal benyttes til reduksjon av nettleien i konsesjonsområde.

Nettleien skal gi netteier inntekter til drift og vedlikehold av linjenettet, og RME gir den enkelte netteier faste årlige inntektsrammer der inntektene fra nettleien ikke må overstige denne inntektsramma.

Tilskuddet på kr 1.733.831 til utjevning av overføringstariffer utbetales gjennom redusert nettleie for 2024ka i tråd med betingelser gitt av RME.

For en kunde med 20.000 kwh i årsforbruk i 2024 utgjør dette ca. kr 850,- inkl mva.

Spørsmål i forbindelse med ordningen eller tariffene ellers kan rettes til DE Nett AS på telefon 35997000 eller post@denett.no