Ny nettleie fra 01.07.22

Publisert av DE Nett

17.06.22, kl 12:48

Fra 1. juli 2022 vil nettleien for alle kunder med årlig forbruk under 100.000 kWh bestå av et kapasitetsledd og et energiledd. Grunnen til dette er at et stadig høyere strømforbruk i landet krever at vi i fremtiden bruker strømnettet smartere enn i dag. Med en jevnere fordeling av strømforbruket i døgnet vil man utnytte eksisterende linjekapasitet bedre. Dette er bakgrunnen for at alle nettselskap er pålagt å innføre ny nettleiemodell.

Kapasitetsleddet et beløp pr. mnd etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Beregnes i trinn med utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene innenfor en måned. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid, og mindre om sommeren enn om vinteren.