Den 29. september 1920 blei det nybygde linjenettet satt under spenning av Drangedal kommunale Elektrisitetsverk, senere kalt Drangedal everk og nå DE Nett.

I det første driftsåret hadde everket 326 abonnenter og et “effektsalg” på 198 kW. I dag, over 100 år senere, er det ca. 4000 abonnenter og et forbruk på ca. 60 GWh fordelt på 275 km høyspentnett, 295 transformatorer og 533 km lavspentnett.

Everket distribuerer kraft til abonnenter i Drangedal kommune, Lundereid og Kurdøla i Kragerø Kommune og Fjågesund i Kviteseid Kommune.

Vi foretar kontinuerlig betydelige investeringer i distribusjonsnettet vårt. Dette medfører at våre nettkunder kan nyte godt av et driftssikkert nett.

I 2020 fylte everket 100 år. I den forbindelse ble det laget en bok "Fra glødelampe til fiber".